Lidmaatschap…

Er kan worden geschermd op de maandag en woensdagavond vanaf 19.00 uur. De trainingen worden verzorgd door maître Kasper Kardolus en zijn assistenten.

Proefles

Uiteraard behoort het tot de mogelijkheden om eerst, via een proefles, kennis te maken met de fantastische schermsport en onze schermvereniging en -school in het bijzonder. Stuur een e-mail bericht naar ons secretariaat.

Locatie

De vereniging is te gast in de schermzaal van Kardolus Schermschool, Speulderbos 13 te Zoetermeer. Deze zaal wordt van de schermschool gehuurd.

Aanmelding als lid

Dit geschiedt door de invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, waaraan de Inschrijfvoorwaarden conform de statuten zijn gehecht. Inschrijfformulieren zijn in de schermzaal aanwezig of kunnen worden aangevraagd via het secretariaat of klik hier voor het inschrijfformulier.

Schermuitrusting

Beginnende leden dienen allereerst een vest, degen en fil de corps aan te schaffen. Schermmaterialen kunnen worden gekocht in de winkel van de schermschool. Deze winkel is gelegen naast de schermzaal. Tijdelijk kunnen de andere benodigde schermmaterialen van de schermschool worden geleend. Tijdens het eerste jaar dient geleidelijk aan een volledige eigen schermuitrusting te worden aangeschaft.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor telkens een periode van twaalf maanden met een opzegtermijn van drie maanden. Wordt het lidmaatschap niet of niet tijdig opgezegd, dan wordt het automatisch weer voor een jaar verlengd.

Contributie

De contributiebedragen per leeftijdscategorie zijn als volgt:

Leeftijdscategorie Per jaar Per maand
Jeugd t/m 14 jaar € 360,00 € 30,00
15 t/m 19 jaar € 420,00 € 35,00
Vanaf 20 jaar € 468,00 € 39,00
De contributie dient of jaarlijks of maandelijks bij vooruitbetaling en per automatische overschrijving te worden voldaan op IBAN NL18RABO 03072 38 695 ten name van de Penningmeester van Schermvereniging Kardolus.De contributie is incl. KNAS-lidmaatschap en lessen in de zaal. Voor extra trainingen c.q. individuele lessen aan topschermers geldt een apart tarief, af te spreken met maître Kardolus, de manager-trainer-coach van de vereniging.
Foto: Jan van Es – Schermgala tijdens de viering van het 45-jarig Jubileum in 2014 vlnr Melanie van der Vlies en Pernette Osinga