Organisatie en bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter –  Maarten-Pieter Remmen
Penningmeester – O.J.M. Kardolus
Wedstrijdsecretaris – O.J.F. Kardolus
Algemeen lid – Raymond Waaijer

Erevoorzitter

Ir. A. van der Hout

Ereleden

J.C. Blokhuis
S.M.I. Ganeff
L.C. Hus
H.J. Reurslag
Mr. R.S. Scherpenzeel

Contactgegevens secretariaat

Speulderbos 15 , 2716 JW Zoetermeer
M.Y.Boone-Kardolus@live.nl

MTC

Maître K.A. Kardolus is de manager-trainer-coach.

Communicatie

Mededelingen aan de leden vinden plaats via E-mail of het publicatiebord. Alle verenigingscorrespondentie verloopt via het secretariaat via het emailadres M.Y.Boone-Kardolus@live.nl

Wedstrijden

Inschrijven voor wedstrijden geschiedt na goedkeuring van de Maître. Aanmeldingen voor deelname dienen altijd en op tijd, per E-mail (M.Y.Boone-Kardolus@live.nl) aan de wedstrijdsecretaris van de schermvereniging te worden gedaan.
Het snelst en eenvoudigst gaat dat door gebruik te maken van de site www.nahouw.net. Daar kan de inschrijving bij de betreffende wedstrijd worden ingevuld. De wedstrijdsecretaris krijgt daar dan een melding van.

Informatie over leeftijdscategorieën, de benodigde uitrusting en de regelgeving voor deelname aan binnen- en buitenlandse wedstrijden vraagt u per e-mail aan bij de wedstrijdsecretaris.


Stephane-Arwin

Stephane – Arwin


SolingerSchwert1986

SolingerSchwert 1986: Vlnr Arwin Kardolus, Yvette Kardolus, Kasper Kardolus, Oscar Kardolus, Stephane Ganeff